I COPA BALEAR DE MARXES DE REGULARITAT PER MUNTANYA

I  COPA BALEAR DE MARXES DE REGULARITAT PER MUNTANYA

ANY 2010 – GR 221 – (RUTA DE PEDRE EN SEC)

“ PRIMERA MARXA ” – PORTELL DE CÚBER – REFUGI DEL PONT ROMA (POLLENÇA) – Primera prova puntuable.

Marxa Nocturna  nit del 24 al 25 de Juliol

1.- ORGANITZACIÓ, els Clubs ES PENJATS, de Lloseta i la SECCIÒ DE MUNTANYA CLUB POLLENÇA, de Pollença, organitzaran aquesta primera marxa per un dels trams mes coneguts de la GR – 221. Recorregut d’uns 28/30 km. aproximadament. Podrem gaudir de la seva bellesa i també de les seves dificultats. Pregam el debut respecte a la NATURA.

2.- ITINERARI

Portell de Cúber – Coll des Coloms – Font des Prat (1)

Font des Prat –  Comellar des Prat – Font de ses Tosses d’en Gallina –  Coll des Prat o de ses Cases da sa Neu

Coll des Prat –  coll des Telègraf – Coll d’en Galileu – Casa de neu d’en Galileu (1)

Casa de Neu d’en Galileu – Camí de ses Voltes d’en Galileu – Font Coberta – Ca s’Amitger – pàrquing des  Refugi de Son Amer (1 y 2) –

Refugi de  Son Amer – Coll Pelat – Cases de Binifaldó – camí vell Lluc Pollença –  font de Muntanya (1)

Font de Muntanya  -camí Vell de lluc – Pi de Son Grua – Refugi del Pont Romà (Pollença) (1 i 3)

(1) control de pas dels caminants on s’haurà de fer el marcatge  corresponent

(2) avituallament de fruites, dolços, begudes,  calentes, fredes  i del temps

(3) avituallament, berenar de cloenda , pam amb oli, dolços, fuites i begudes.

Entrega de trofeus, distincions i obsequis.

3.- INSCRIPCIONS

L’import de la inscripció serà de 15 € pels federats a la Federació Balear de Muntanyisme  (modalitat B o superior), 25 € per a tots els participants no federats a la Federació Balear de Muntanyisme.

Les inscripcions sa podem formalitzar ja a traves de la Federació Balear de Muntanyisme al  correu electrònic secretaria@fbmweb.com i podem ésser individuals o a través dels clubs federats

Inscripcions individuals, les dades a facilitar son

Número DNI – Nom i Llinatges – si s’està federat o no, número de mòbil (important per seguretat),  igualment sa d’adjuntar justificant de ingrés i fer el mateix a la següent compte 2051 0001 65 1000438669 de Sa Nostra, a nom de la Federació Balear de Muntanyisme.

Inscripcions a través de Clubs Federats

Facilitar dues relacions una pels participants federats i l’altre pels no federats

Mateixes dades, Número DNI – Nom i Llinatges – si s’està federat o no, número de mòbil (important per seguretat).

No realitzar cap ingrés, la Federació es reemborsarà dels imports corresponents de la forma habitual.

La data límit per fer-ho és el dimecres 21 de juliol de 2010 a les 13.00 hores.

4.– RECOMANACIONS:
Es recomana als participants utilitzar un calçat adient,  roba esportiva còmode i  adequada per aquests tipus de prova, tenir en compte  que transita per un dels llocs mes freds de illa i que per sa matinada pot tenir temperatures  un poc baixes, com  és tracta d’una marxa nocturna,  es important portar llanterna, o frontals, igualment portar aigua a sobre. Es aconsellable tenir experiència en proves de fons i muntanya.

ES IMPRESCINDIBLE PELS FEDERATS PORTA LA CORRESPONENT TARJA FEDERATIVA.

ELS NO FEDERATS, TENDRAN UNA ASSEGURANÇA EXPRESSA PER AQUESTA PROVA, TRAMITADA DIRECTAMENTE PER LA FBME.

5. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA:
Es farà una primera concentració a INCA A LAS 21,30 hores a l’esplanada qui a  la dreta de sa carretera que va en direcció a Sineu, entre els llocs comercials ANTONYS I ASINCA (bon lloc per aparcar els cotxes).

Es posarà un servei d’autocars per traslladar els participants fins el portell de Cúber, on és fera la concentració definitiva, control de assistència mitjan la presentació de la tarja federativa pels federats i del DNI pels no federats, entrega de dorsals,  mapes de l’itinerari i   marcatge de las cartolines d’assistència a la  ruta.
L’itinerari estarà senyalitzat amb indicadors de direcció i personal de la prova (senyals de la GR 221 i altres posades pels organitzadors).
El participant ha de dur el dorsal ben visible durant tota la marxa, i seguir l’itinerari marcat sense sortir-se’n del mateix (no es permeten les dreceres).

El dorsals son personals e intransferibles, es a dir, tots el participants d’aquesta primera marxa que vulguin participà a la segona que es farà el proper mes d’Octubre mantindran el mateix número de dorsal, per lo que hauran de guardar el mateix, en cas de pèrdua, la FBME facilitarà el nou mitjançant el cobrament de 5€.
Els d’avituallament líquids i sòlits estan  indicats al punt número DOS.
Tendrem l ‘assistència sanitària pertinent.
L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, encara que intentarà evitar-los.
L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre la marxa.
Els participants seguiran les instruccions que els siguin donades per l’organització, estant obligats a retirar-se si qualque responsable de la prova així els ho indica.

Al finalitza la mateixa a Pollença, haurà un servei d’autocars per traslladar al participants a Inca.

EN CAS D’ABANDONAR LA MARXA SA DE COMUNICAR AL PERSONAL DE L’ORGANITZACIÓ.

Es obligació de cada participant recollir totes las deixalles que pugui produir durant el recorregut, las que es produeixin a n’és llocs d’avituallament es prega siguin dipositats a n’és llocs habilitats al efecte.

La inscripció en aquesta prova comporta l’acceptació de les normes de l’organització

6. LIMITACIONS:
Per participar s’han d’haver complit 18 anys abans de l’inici de la prova.
Es veuran obligats a deixar la marxa tots aquells participants que siguin superats pel grup de tancament de la marxa (aquest grup anirà caminant a ritme de passeig).

7.- PREMIS

Trofeu pels tres primers classificats de la general (tres homes i tres dones).

Pels Clubs, la suma de la puntuació dels tres primers classificats (indistintament, homes o dones), que a n’és seu moment s’afegirà a la puntuació de la segona marxa, a n’és mes d’octubre i que definirà al guanyador d’ aquesta  I COPA

Tots els participants tendran un recordatori de la marxa. Al final hi haurá un servei de refrigeri pels participants.

Deja una respuesta